VIRIKE- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Kaikissa taloissamme järjestetään paljon erilaisia virike- ja virkistystilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestää yhdistys omana toimintana, yhdistyksen jäsenjärjestöt sekä pitkäaikaiset yhteistyökumppanit. Vuosittain järjestämme taloissamme satoja tilaisuuksia.

Seuraelämä on olennainen asia, joka houkuttaa senioreita senioreille tarkoitettuun taloon. Yhteisöllisyys on merkityksellistä varsinkin jos alkaa tuntea yksinäisyyttä arjessaan.

Tilaisuuksista tiedotetaan talojen ilmoitustauluilla. 

Kannustamme myös talon asukkaita omatoimiseen kokoontumiseen, yhteisiin lauluhetkiin, kortinpeluuseen jne.

Tähän virike- ja virkistystoimintaan toivoisimme lisää toimijoita. Jos tunnet, että sinulla tai sinun yhteisölläsi oli annettavaa tällä saralla, ota reilusti yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä (puh. 05-687 4400). Olemme varmoja, että  myös viriketilaisuuksien järjestäjä saa paljon itselleen näiden tilaisuuksien järjestelystä.