Kotihoito

1.4.2019 lähtien palvelutoiminta siirtyy Med Group/ONNI Hoivan vastuulle ja yhdistys jatkaa vuokranantajana, jonka vastuulla on kiinteistöjen ylläpito, virike- ja virkistystoiminnan järjestäminen sekä järjestöyhteistyö.

 

 

Tuotamme kotihoitopalveluja palvelutalojemme asukkaille ja sotainvalideille.

Tuemme asukkaan päivittäisiä toimintoja sekä pyrimme korvaamaan menetettyjä taitoja. Tavoitteena on omanarvontunnon säilyttäminen ja kohottaminen, sekä mahdollisimman hyvä elämä. Kuntouttavan kotipalvelun tavoitteena on ylläpitää asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä niin, että hän voi elää mahdollisimman itsenäistä, täysipainoista ja laadukasta elämää omassa kodissaan. Kunnioitamme asukkaan yksityisyyttä, yksilöllistä elämäntapaa ja tuemme hänen omatoimisuuttaan ja annamme hänen elää tyytyväisenä oman näiköistään elämää – Me välitämme aidosti.

Kotihoitopalvelut perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan jokaisen omat voimavarat ja läheisten apu. Tarkoituksena on auttaa niissä toimissa, joista asiakas ei itse selviydy. Palvelut räätälöidään kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kotiin tuottamamme palvelut ovat kotihoito- ja tukipalvelut sekä kotisairaanhoito. Palveluja tuotetaan, joka päivä klo 7 - 21.

Kotihoidossa autamme aamu-, iltatoimissa, ruokailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, lääkehoidoissa, asentohoidoissa ja esim. voinnin seurannassa. Käynnit voivat olla kertaluonteisia tai säännöllisesti toistuvia, lyhyitä tai pitkäkestoisempia auttamiskäyntejä.

Lisäksi voimme tehdä tai auttaa erilaisissa arkielämään kuuluvissa tehtävissä. Tällaisia tukipalveluja voivat olla kodin siisteydestä huolehtiminen, kauppa- ja apteekkiasiointi ja esim. suihkutuksessa tai saunotuksessa avustaminen.

Kotisairaanhoito on kotona selviytymisen tukemista ja sairauden hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Hoito perustuu asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan potilaan omat voimavarat. Kotisairaanhoitoon kuuluu mm. lääkkeenjako, haavahoidot, injektiot, näytteenotto sekä terveydentilan seuranta. Suoritamme tarvittaessa myös ommelten poistot. Nopea ja mutkaton asiakaspalvelu omassa kodissa säästää aikaasi ja välttää jonottamiselta.

Yhdistyksen kotihoitopalveluun on laadittu laadunhallintajärjestelmä, joka on otettu käyttöön vuodesta 2007 alkaen. Kotihoitopalvelun käyttöönotettu laatukäsikirja vastaa ISO 9001:2008 standardin vaatimuksia.

Jokaiselle palvelutaloon muutavalle tulee asumisen ja hoidon perustaso. Tämä tarkoittaa asumisen osalta vuokraa, perus- ja vesimaksua sekä hoivan osalta hoitopalvelumaksua. Asukkaan on luonnollisesti mahdollisuus tehdä myös enemmän hoivaa sisältävä, yksilöllinen palvelusopimus yhdistyksen kanssa. Asukkaalla on mahdollisuus hakea myös tuetun asumisen palveluseteliä, jonka myöntää Eksote.  

Useasta yhdistykseltä ostetusta palvelusta voi hakea kotitalousvähennystä.